پایان نامه علم ژنتیک

تاریخچه ژنتیک:
 علم ژنتیک علم انتقال اطلاعات بیولوژیکی از یک سلول به سلول دیگر، از والد به نوزاد و بنابراین از یک نسل به نسل بعد است. ژنتیک با چگونگی این انتقالات که مبنای اختلافات و تشابهات موجود در ارگانیسمهاست، سرو کار دارد. علم ژنتیک در مورد سرشت فیزیکی و شیمیایی این اطلاعات نیز صحبت می‌کند.

مبنای گوناگونی ژنتیکی چیست؟ چگونه گوناگونی در جمعیت توزیع می‌گردد؟ البته تمام اختلافات ظاهری موجودات زنده توارثی نیست، عوامل محیطی و رشدی موجود نیز مهم بوده و بنابراین برای دانشمندان ژنتیک اهمیت دارد.
 و…

فهرست مطالب:

پیشگفتار
 مقدمه

بخش اول
تاریخچه ژنتیک
بخش دوم:
اصطلاحات و مفاهیم
کاریوتایپ
ایدیوگرام
 پلوئید

بخش سوم:
وراثت و تقسیم سلول
تئوری وراثت یا فرضیه ساتن و بووری
میوز
مراحل میوز
مفهوم جدایی
مدل هاسکینز برای ساختمان سانترومر
اهمیت ژنتیکی میوز (به طور خلاصه)
گامتوژنز
اسپرماتوژنز
میتوز
مراحل میتوز
اینترفاز
روفاز
متافاز
آنافاز
تلوناز
تقسیم یا سیتوکینز
اهمیت ژنتیکی میتوز
 دوره سلولی، سیکل سلولی

بخش چهارم:
اصول مندلی
اصل تفکیک صفات
علائم و اصطلاحات
اصل ترتیب مستقل صفات
آمیزشهایی که بیش از دو ژن در آن دخالت داشته باشند.
احتمالات و آزمونهای آماری
 کاربرد احتمالات در تجزیه شجره‌نامه‌ها

بخش پنجم:
تغییر ژنها
جهش موجد ژنهای جدید است
چرا ژن جهش می‌یابد
عوامل موثر در جهش ژن
 پرتوهای پرانرژی موجب حصول جهش می‌شوند

بخش ششم:
ژنتیک بیوشیمیایی انسانی
اختلالات بیوشیمیایی انسان
 مکانیسم امراض بیوشیمیایی

بخش هفتم:
اثر متقابل ژنوتیپ و محیط دراصلاخ نباتات
اهمیت محیط در ژنتیک
۱٫ اثرات محیط خارجی
۲٫ اثرات محیط درونی
 اهیمت محیط در اصلاح نباتات

بخش هشتم
مهندسی ژنتیک
تولید DNA نوترکیب با استفاده از آنزیم محدود الاثر
۱٫استفاده از قطعات متصل کننده
۲٫ استفاده از آنزیم ترمینال ترانسفرازها
۳٫ استفاده از DNA لیگاز T4
سیستم کلون کردن ژن
۱٫جدا سازی قطعه قطعه کردن منبع DNA
۲٫اتصال به یک حامل کلون
۳٫ورود به داخل میزبان
۴٫شناسایی و جداسازی کلون حاوی ژن مورد نظر
تولید تعداد زیاد سلولها و باکتریهای حاوی ژن
نتیجه گیری
پیشنهاد
 منابع و مآخذ:

ادامه مطلب دردانلود فایل قابل مشاهده است
………………………….
برای دانلود بر روی لینک خرید آنلاین کلیک کنید
………………………….
نوع فایل: ((ورد- word-doc-dox ))

تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه

حجم فایل: ۴ مگابایت

قیمت: ۶۰۰۰ تومان
…………………………
من این محصول را میخوام . کلیک کنیدمشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

مهندسی عمران بالاتر از عشق "واله خاموش" ادبیات تعلیمی Robert Corey باران زده Kristi سفر و گردشگري