پایان

پایان نامه عقد واجاره

چکیده :
 حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد مم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجاره اعمال یا اجاره اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .
 حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی ماده ۵۱۴ و ۵۱۵ ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .
برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .
 از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .
 در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .
 تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز ااماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند و…

فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات
عقد
عقد در لغت
عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
تعریف اجاره
اجاره در لغت
اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی
تعریف اجاره در قانون
اقسام عقد اجاره
تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون
ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام
آیات
روایات
اجماع
عقل
تفاوت جعاله و اجاره
فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
ماهیت عقد اجاره اشخاص
ارکان اجاره اشخاص
اجرت
شرایط اجرت
اقسام اجرت
شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره
اجرت یا مزد از نظر حقوقی
شرایط متعاقدین
شرایط متعاقدین از نظر فقهی
شرایط متعاقدین در قانون مدنی
مدت و زمان در اجاره اشخاص
تعیین مدت و زمان در فقه
تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی
فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
حداقل و حداکثر مدت اجاره
حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
حداکثر مدت اجاره
حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران
فقه عامه
فقه امامیه
وضعیت خاص اجاره اشخاص
اجاره مؤبد
اجاره مؤبد در حقوق ایران
اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر
اجیر
تعریف اجیر
اقسام اجیر
چند مسئله در مورد اجیر
اجیر شدن بر واجبات
اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟
ادله اصحاب
انتقال جنین
نظر موافقان
نظر مخالفان
اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی
رضاع و ارتضاع
شرایط صحت اجاره مرضعه
اجیر شدن برای ع قبل و بعد از ازدواج
ن شوهردار
اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده
عیب اجیر و وجود خیار
تعریف معاطات
بررسی معاطات در اجاره اشخاص
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر
بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون
فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
پایان مدت اجاره
ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار
اتلاف
آثار تلف
ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان
تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد
تسلیم موضوع کار
حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر
شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت
تعریف حقوق کار
تعریف قرارداد کار
حقوق بنیادین کار
تعاریف و اصول کلی
تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد
تعلیق قرارداد کار
خاتمه قرارداد کار
جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار
شرایط کار
حق السعی
مدت
شرایط کار ن
شرایط کار نوجوانان
مسائل متفرقه
 منابع:

ادامه مطلب دردانلود فایل قابل مشاهده است
………………………….
برای دانلود بر روی لینک خرید آنلاین کلیک کنید
………………………….
نوع فایل: ((ورد- word-doc-dox ))

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه

حجم فایل: ۱ مگابایت

قیمت: ۶۰۰۰ تومان
…………………………
من این محصول را میخوام . کلیک کنیدمشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

سبک زندگي مهندسین مشاور بهین طرح آریا زندگــــــی خـــــودکاریــــ مرکز خرید دام زنده در تهران کفپوش گرانول تور کیش مطالب مفيد و خواندني امام(ره):پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد بانوی دوراندیش